MATURA - ANGLEŠČINA

Vsebuje: 

  • zvočno gradivo
  • kratke razlage in rešene primere
  • maturitetne vaje
  • teste in preglednice znanja
  • koristna opozorila in namige
  • maturitetno polo
     
ocena: