MATURA - KEMIJA

Vsebuje:

  • kratke razlage in rešene primere
  • maturitetne vaje
  • maturitetne teste
  • koristna opozorila in namige
  • preglednice znanja
ocena: