MATURA - SLOVENŠČINA

Vsebuje:

  • kratke razlage in rešene primere
  • maturitetne vaje
  • teste in preglednice znanja
  • koristna opozorila in namige
  • maturitetno polo
ocena: