takolahko Sun
 
 
 
 
 
 
 


V zbirki Modra pomoč je 18 naslovov za osnovno in srednjo šolo ter za tuje jezike. Barvne podlage označujejo vsebino za razrede/letnike in obdobja (slovenščina – književnost SŠ in zgodovina - OŠ).
 

 
zvezki TAKO-LAHKO
MODRA POMOČ
zbirka OBVLADAM
zbirka MATURA
 Modra pomoč - znanje ima moč!

Več kot zgibanka, ki omogoča hiter in sistematičen pregled celotne učne snovi.
Majhna šola znanja se skriva v učnem pripomočku, priročnega in zanimivega formata, ki je namenjen učencem in dijakom. Zgibanke vsebujejo povzetke učnih snovi in kratke definicije pojmov, dopolnjene z zgledi, grafi in tabelami za boljšo preglednost pri ponavljanju snovi in preizkusih znanja. Modra pomoč pripomore tudi k navajanju posameznika na samostojnost pri iskanju vsebin in rešitev.

MODRA POMOČ
 
 

KEMIJA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja kemije v OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • nazorne skice in tabele
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

FIZIKA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja fizike v OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

BIOLOGIJA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja biologije v OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • nazorne skice in tabele
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

ZGODOVINA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja zgodovine v OŠ.


Vsebina:

 • pregledni časovni trak
 • nazorni zemljevidi in skice
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

MATEMATIKA - GEOMETRIJA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

MATEMATIKA - ARITMETIKA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA - JEZIK

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja slovenščine v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA - KNJIŽEVNOST

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja slovenščine v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • pregled književnih obdobij
 • najpomembnejši pojmi
 • pomembnejša dela in avtorji
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

ANGLEŠČINA - II. TRILETJE

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja angleščine v 2. triletju OŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

ANGLEŠČINA SPLOŠNO

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja angleščine v SŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

NEMŠČINA SPLOŠNO

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja nemščine v SŠ.

Vsebina:
 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

ŠPANŠČINA SPLOŠNO

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja španščine v SŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

MATEMATIKA SŠ 

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 1. letniku SŠ.


Vsbina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA JEZIK SŠ

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja slovenščine v SŠ.

Vsebina:
 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA KNJIŽEVNOST SŠ

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja slovenščine v SŠ.

Vsebina:

 • pregled književnih obdobij
 • najpomembnejši pojmi
 • pomembnejša dela in avtorji
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SŠ  KEMIJA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja kemije v SŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • nazorne skice in tabele
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SŠ BIOLOGIJA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja biologije v SŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • nazorne skice in tabele
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SŠ  FIZIKA

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja fizike v SŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
X Zvočni posnetki:

Section 1.mp3  
Section 2.mp3   
Section 3.mp3  
Section 4.mp3  
Section 5.mp3  
Section 6.mp3  
Section 7.mp3  
Section 8.mp3  
Section 9.mp3  
Section 10.mp3  
Test Section 1.mp3  
Test Section 2.mp3  
Matura exam Section 1.mp3  
Matura exam Section 2.mp3