takolahko Sun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


V zbirki Modra pomoč je 18 naslovov za osnovno in srednjo šolo ter za tuje jezike. Barvne podlage označujejo vsebino za razrede/letnike in obdobja (slovenščina – književnost SŠ in zgodovina - OŠ).
 

 
zvezki TAKO-LAHKO
MODRA POMOČ
zbirka OBVLADAM
zbirka MATURA
 Modra pomoč - znanje ima moč!

Več kot zgibanka, ki omogoča hiter in sistematičen pregled celotne učne snovi.
Majhna šola znanja se skriva v učnem pripomočku, priročnega in zanimivega formata, ki je namenjen učencem in dijakom. Zgibanke vsebujejo povzetke učnih snovi in kratke definicije pojmov, dopolnjene z zgledi, grafi in tabelami za boljšo preglednost pri ponavljanju snovi in preizkusih znanja. Modra pomoč pripomore tudi k navajanju posameznika na samostojnost pri iskanju vsebin in rešitev.

MODRA POMOČ
 
 

KEMIJA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja kemije v OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • nazorne skice in tabele
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

FIZIKA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja fizike v OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

BIOLOGIJA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja biologije v OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • nazorne skice in tabele
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

ZGODOVINA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja zgodovine v OŠ.


Vsebina:

 • pregledni časovni trak
 • nazorni zemljevidi in skice
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

MATEMATIKA - GEOMETRIJA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

MATEMATIKA - ARITMETIKA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA - JEZIK OŠ

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČLINA - KNJIŽEVNOST OŠ

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • pregled knjiĂ„Ä…Ă„Äľevnih obdobij
 • najpomembnejši pojmi
 • pomembnejša dela in avtorji
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

ANGLEŠČINA - II. TRILETJE

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja tujega jezika v 2. triletju OŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

ANGLEŠČINA SPLOŠNO

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja tujega jezika v SŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

NEMŠČINA SPLOŠNO

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja tujega jezika v SŠ.

Vsebina:
 • slovničnna pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

ŠPANŠČINA SPLOŠNO

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja tujega jezika v SŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

MATEMATIKA SŠ

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 1. letniku SŠ.


Vsbina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA JEZIK SŠ

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja v SŠ.

Vsebina:
 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA - KNJIŽEVNOST SŠ

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja v SŠ.

Vsebina:

 • pregled književnih obdobij
 • najpomembnejši pojmi
 • pomembnejša dela in avtorji
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

KEMIJA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja kemije v SŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • nazorne skice in tabele
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

BIOLOGIJA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja biologije v SŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • nazorne skice in tabele
 • pomembnejši pojmi
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

FIZIKA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja fizike v SŠ.


Vsebina:

 • kratki povzetki razlage
 • formule, grafi in podatki
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
X Zvočni posnetki:

Section 1.mp3  
Section 2.mp3   
Section 3.mp3  
Section 4.mp3  
Section 5.mp3  
Section 6.mp3  
Section 7.mp3  
Section 8.mp3  
Section 9.mp3  
Section 10.mp3  
Test Section 1.mp3  
Test Section 2.mp3  
Matura exam Section 1.mp3  
Matura exam Section 2.mp3