takolahko Sun
 
 
 
 
 
 
 


V zbirki Modra pomoč je 18 naslovov za osnovno in srednjo šolo ter za tuje jezike. Barvne podlage označujejo vsebino za razrede/letnike in obdobja (slovenščina – književnost SŠ in zgodovina - OŠ).
 

 
zvezki TAKO-LAHKO
MODRA POMOČ
zbirka OBVLADAM
zbirka MATURA
 Modra pomoč - znanje ima moč!

Več kot zgibanka, ki omogoča hiter in sistematičen pregled celotne učne snovi.
Majhna šola znanja se skriva v učnem pripomočku, priročnega in zanimivega formata, ki je namenjen učencem in dijakom. Zgibanke vsebujejo povzetke učnih snovi in kratke definicije pojmov, dopolnjene z zgledi, grafi in tabelami za boljšo preglednost pri ponavljanju snovi in preizkusih znanja. Modra pomoč pripomore tudi k navajanju posameznika na samostojnost pri iskanju vsebin in rešitev.

MODRA POMOČ
 
 

SLOVENŠČINA - JEZIK

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja slovenščine v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA - KNJIŽEVNOST

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja slovenščine v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

 • pregled književnih obdobij
 • najpomembnejši pojmi
 • pomembnejša dela in avtorji
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA JEZIK SŠ

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja slovenščine v SŠ.

Vsebina:
 • slovnična pravila
 • nazorne preglednice
 • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

SLOVENŠČINA KNJIŽEVNOST SŠ

Priročna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja slovenščine v SŠ.

Vsebina:

 • pregled književnih obdobij
 • najpomembnejši pojmi
 • pomembnejša dela in avtorji
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
X Zvočni posnetki:

Section 1.mp3  
Section 2.mp3   
Section 3.mp3  
Section 4.mp3  
Section 5.mp3  
Section 6.mp3  
Section 7.mp3  
Section 8.mp3  
Section 9.mp3  
Section 10.mp3  
Test Section 1.mp3  
Test Section 2.mp3  
Matura exam Section 1.mp3  
Matura exam Section 2.mp3