takolahko Sun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


V zbirki Modra pomoč je 18 naslovov za osnovno in srednjo šolo ter za tuje jezike. Barvne podlage označujejo vsebino za razrede/letnike in obdobja (slovenščina – književnost SŠ in zgodovina - OŠ).
 

 
zvezki TAKO-LAHKO
MODRA POMOČ
zbirka OBVLADAM
zbirka MATURA
 Modra pomoč - znanje ima moč!

Več kot zgibanka, ki omogoča hiter in sistematičen pregled celotne učne snovi.
Majhna šola znanja se skriva v učnem pripomočku, priročnega in zanimivega formata, ki je namenjen učencem in dijakom. Zgibanke vsebujejo povzetke učnih snovi in kratke definicije pojmov, dopolnjene z zgledi, grafi in tabelami za boljšo preglednost pri ponavljanju snovi in preizkusih znanja. Modra pomoč pripomore tudi k navajanju posameznika na samostojnost pri iskanju vsebin in rešitev.

MODRA POMOČ
 
 

MATEMATIKA - GEOMETRIJA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

  • kratki povzetki razlage
  • formule, grafi in podatki
  • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

MATEMATIKA - ARITMETIKA

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 3. triletju OŠ.


Vsebina:

  • kratki povzetki razlage
  • formule, grafi in podatki
  • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
 

MATEMATIKA SŠ

Uporabna zgibanka za hitro ponavljanje in utrjevanje znanja matematike v 1. letniku SŠ.


Vsbina:

  • kratki povzetki razlage
  • formule, grafi in podatki
  • zgledi in primeri uporabe
ocena:   
redna cena 3,95 €
 
 
nakup
 
 
X Zvočni posnetki:

Section 1.mp3  
Section 2.mp3   
Section 3.mp3  
Section 4.mp3  
Section 5.mp3  
Section 6.mp3  
Section 7.mp3  
Section 8.mp3  
Section 9.mp3  
Section 10.mp3  
Test Section 1.mp3  
Test Section 2.mp3  
Matura exam Section 1.mp3  
Matura exam Section 2.mp3